Kullavik.nu är hemsida för Släps-Kullens Samfällighetsförening (SKSF).
Föreningen förvaltar samfälld mark och gemensamhetsanläggningar för ca 135 delägande fastigheter i Kullavik, Kungsbacka kommun. Här hittar du information om föreningens verksamhet. Samfälligheten består av ett antal delsamfälligheter. Den mest intressanta av dessa är Kullsvik - se karta här - som är utarrenderad till Kullsviks Badförening. Badföreningen ansvarar för driften av hamnanläggningen och tillhörande båtplatser.

 

Bod att hyra

En av samfällighetens bodar i Kullsvik är ledig och uthyres från 1 juni 2018. Kontakta Håkan Börjesson tel. 073-3343410, epost hakanborjesson44@hotmail.com för mer information.

 

 

Årsmöte 2018

Årsmöte hålls den 14 mars kl 1900 i Kyvikshus.